top of page

The New 2021 EIC Accelerator Program

ה- EIC Accelerator במסלול החדש בדומה למסלול הישן תומך בחברות טכנולוגיות (Deep-Tech) קטנות ובינוניות (SME), ונותן העדפה לחברות שמנוהלות על ידי נשים.בדומה למסלול הקודם התוכנית מספקת תמיכה כספית משמעותית הכוללת בין היתר:

 • מענק מימון (לא מדולל) של עד 2.5 מיליון יורו עבור עלויות פיתוח חדשנות

 • השקעות (השקעות הון ישירות) של עד 15 מיליון יורו המנוהלות על ידי EIC Fund


השוני המשמעותי

בשונה ממדיניות 4 הסייקלים של המסלול הקודם במסלול החדש:

 1. ניתן להגיש בקשה למימון בכל עת

 2. ההגשות החוזרות בוטלו כמעט לחלוטין כאשר ישנם קריטריונים מחמירים להגשה חוזרת אחת בלבד!

 3. מעבר למודל GO / NO GO במקום מודל הציונים


מסלול הבדיקה של ה EIC

מסלול הבדיקה כולל כעת 4 שלבים כדלהלן:

 • שלב 1 - הגשה מכוונת באמצעות פלטפורמה מקוונת חדשה שפותחה על ידי ה - EIC. ההגשה כוללת:

  • מענה על מערך שאלות מובנות לצורך הכרת הצוות, הטכנולוגיה, החברה והשוק.

  • מצגת Deck עד 10 סליידים

  • סרט Video Pitch של 3 דקות - דגש על הצגת הצוות והחזון


תשובות תתקבלנה בתוך 2-4 שבועות. 4 בוחנים יבחנו את הבקשה הראשונית אם 2 מתוכם יחשבו כי בקשתך עומדת בקריטריונים הבסיסיים למימון , תוזמן להכין בקשה מלאה להגשה באחד ממועדי ה cut-off הקרובים שיתקיימו ב - 16 ביוני וב 6 - באוקטובר 2021


 • שלב 2 - הגשת תוכנית עיסקית מלאה שהגשתה נעשית באופן מקוון ונתמכת במערכת AI של פורטל ה EIC. כאן בשונה מתוכנית הקודמת ישנם 2 מסלולים :

  • מסלול ה - Open Call - פתוח לנושאים מגוונים

  • מסלול ה -Challenge Driven Call - פתוח לנושאים וטכנולוגיות ספציפיות:

   1. שהאיחוד מעוניין לקדם ליצירת סביבה שהיא יותר ירוקה דיגיטלית ובריאה

   2. טכנולוגיות שונות בנושאים שמומחי האיחוד, מועצת ה EIC מעוניינים לעודד.

** מעבר לשלב 2 חייב להיעשות בתוך 12 חודשים מיום הגשת שלב 1 • שלב 3 - שלב בחינת התוכנית העיסקית על ידי 3 בוחנים מטעם ה EIC . אם שלושתם יחשבו כי בקשתך עומדת בקריטריונים הבסיסיים למימון , תוזמן לשלב הראיון.

תשובות תתקבלנה בתוך 5 שבועות מתאריך ה cut-off.
 • שלב 4 - לשלב זה יזומנו פי 2 חברות מסך החברות שבכוונת האיחוד לממן (בדר״כ המעבר כאן הוא כ- 50%) , מועד הראיונות יהיה כ 9 שבועות לאחר ה cut-off . במסגרת שלב זה תבחן פרונטלית על ידי פנל של עד 6 בוחנים מטעם האיחוד.Comments


bottom of page