top of page

מענקים ישראליים 

המסלול מיועד לתאגידים ישראליים בעלי חדשנות טכנולוגית המעוניינים לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות בשלבים שונים ובכל ענפי התעשייה כגון: כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד.​​ המסלול מציעה מימון בשעור של 20-50% מהתקציב המאושר וכן לאוכלוסיות מסיומות ואזורי פיתוח שיעור מימון של עד 75%. היקף התקציב המאושר יכול להגיע עד 15 מליון ש״ח 

מסלול קרן המו"פ - תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית

מסלול הזנק רשות החדשנות

קדם מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני ומסחרי בעל יישומים דואליים, הן בטחוניים והן מסחריים

המסלול הוא מיזם משותף של רשות החדשנות, ומפא"ת (המינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית) במשרד הביטחון. למסלול מספר תתי מסלולים:

  • מימ"ד הכוונת ידע – מו"פ יישומי דואלי באקדמיה בליווי תאגיד תעשייתי 

  • מימ"ד מסחור ידע – וולידציה, התאמה והעברת ידע דואלי ממוסד מחקר לחברה

  • מימ"ד אבטיפוס – מו"פ טרם מוצרי להוכחת יכולת טכנולוגית | מיועד לחברה

מסלול מימד – מינוף מו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

מסלול פילוטים - בריאות דיגיטלית

המסלול תומך בתכניות פילוטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל וזאת במטרה ולעודד טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית, כגון סייבר, שיטות טיפול חדשות , ניהול מידע רפואי, מעקב אחר חולים וכו׳ במטרה לקידם את מערכת הבריאות בישראל.

 מסלול הפילוטים - בריאות דיגיטלית

המסלול נועד לשיפור הפריון של מפעלים תעשייתיים במטרה להשיג יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי. 

המסלול מאפשר בהכרה של הוצאות המאפיינות מפעלים תעשייתיים:

  • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה - עד 500 אלף ₪.

  • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ובניית אבטיפוס של מכונות אלו- עד 500 אלף ₪.

  • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ - עד 250 אלף ₪.

  • הוצאות שיווק בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

 בנוסף:

  • פטור מחובת תשלום תמלוגים.

  • שיעור תמיכה של 50% מן התקציב המאושר.

מסלול מו"פ בתעשיית הייצור - מופ"ת

ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר

המסלול נועד לתמוך בפעילות חברות היי-טק כמענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה,  המסלול מספק תהליך בדיקה ומתן תשובות מואץ , תוך ארבעה שבועות.

הקריטריון העקרי להצטרפות למסלול הנו Short Runway של מתחת ל 12 חודשים

לבדיקת ה- runway שלכם באמצעות סימולטור  לחצו כאן

מועד ההגשה האחרון הינו עד יום 15 בספטמבר 2020.

ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר

כסף חכם- סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל

המסלול נועד לתמוך בפעילות שיווקית לצורך חדירה לשוק בינלאומי והשגת גידול משמעותי במכירות. התכנית מכסה עלויות לטובת פיתוח מערכי שיווק, פעילויות שיווק מקוון, כנסים ועוד.

הסיוע מגיע לכדי 50% מגובה ההוצאות השיווקיות, עד כ-500 אלף ₪ מענק, ועבור יצוא לשווקים מועדפים: הודו, סין ויפן, יעד כ-1. מליון ₪ מענק, במשך שלוש שנים.

כסף חכם- סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל

המסלול מיועד למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התוכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים.. שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות ועד סכום של 200 אלף שקלים למשך שנתיים.

תכנית של"ב – שער לשיווק בינלאומי

המסלול נועד לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה

הסיוע מגיע לכדי 65% מגובה ההתקציב המאושר , עד 900 אלף ₪ מענק.

מסלול עזרטק: טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות

ציבורית

המסלול נועד לסייע ליזמים לפתח מוצרים ותהליכים שייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות; תוצרי המסלול יאפשרו שיפור איכות השירות שנותנים משרדי ממשלה או גופים ציבוריים, לרבות הנגשה טובה יותר של שירותים לציבור, הקטנת הביורוקרטיה הממשלתית, הגנה על מידע ציבורי והנגשת מידע לציבור.

הסיוע מגיע לכדי 80% מגובה התקציב של עד כ-300 אלף ₪ ולכדי 50% מגובה התקציב של עד 4 מיליון ₪. 

מסלול ממשל-טק: חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

bottom of page