top of page

״מורה נבוכים״ להכרת מענקי רשות החדשנות

החל מחודש מאי 2020 מסלול חברות מתחילות התאחד עם מסלול קרן המו"פ. ריכזנו לכם את סכומי המענקים וההוצאות המוכרות לפי סוגי חברה

חשוב לציין מספר נקודות מרכזיות:

  • הכרה בהוצאות שיווק - רק לתאגידי הזנק ותאגידים מיוחדים (שליטה בידי:נשים/חרדים/בני מיעוטים )

  • 10% תוספת מענק - לחברות באזורי פיתוח כגון ירושלים, אשקלון, אזור באר שבע דרומה וכן קריית שמונה וצפונה.

  • מועדי הגשה לתקציבים הנמוכים מ 15 מליון ש״ח - כל השנה

לחצו כאן לשיחת יעוץ חינםComments


bottom of page