top of page

ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר

רשות החדשנות פירסמה את מתווה התוכנית לחברות שנקלעו למשבר עקב התפרצות הקורונה, המסלול פתוח להגשות עד ליום 15 בספטמבר 2020.
המסלול מיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות העומדות באמות המידה של רשות החדשנות במסלול קרן המו״פ (קיימות לפחות 3 חודשים), ושהכסף שברשותן צפוי להיגמר בתוך 12 חודשים (runway קצר).

להלן ריכוז אמות המידה העיקריות במסלול:

  • פן טכנולוגי - חדשנות טכנולוגית גבוהה

  • פן כלכלי - גודל שוק, תוכנית חדירה לשוק, בידול ביחס למתחרים, מודל עסקי מבוסס

  • יכולות חברה - צוות פיתוח טכנולוגי, ניהולי ושיווקי בעל יכולת לממש את מטרות החברה

חלק מתנאי המענק זהים לאלה במסלול קרן המו"פ הרגיל:

  • מענק של עד 15 מיליון ש"ח

  • תמיכה כספית של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות

  • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%

  • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%

אולם המסלול המהיר כולל גם הטבות נוספות:

  1. קבלת תשובה מהירה תוך 4 שבועות ממועד ההגשה

  2. ניתן להציג את המימון המשלים עד 3 חודשים ממועד אישור המענק

  3. ניתן לקבל מקדמה של עד 50% מתקציב המו"פ המאושר בעת האישור

למתאימים- כדאי לנצל את ההטבות הייחודיות!

לחצו כאן לתאום שיחת יעוץ חינםComments


bottom of page