כללי הדיווח והתיקצוב המעודכנים לשנת 2021

רשות החדשנות ביצע מספר רב של שינויים ,חלקם משמעותיים מאוד, בנהלי התקצוב והדיווח של בקשות המוגשות לרשות, להלן ריכוז העדכונים העיקריים:


בין היתר כללו השינויים את הסעיפים הבאים:

  • הכרה בהעברה מסעיף לסעיף במסגרת דוח סופי - עד 15% מסך ההוצאה בתוך אותו סעיף

  • הכרה בעלות רכישת שעון נוכחות - תקרה של עד 5,000 ₪

  • הוצאות בגין תיקוף שוק - עד 15% מסך התקציב המבוקש

  • הכרה בהוצאות ששלמו מעבר ל 60 יום מתום תקופת המו״פ המאושרת לכלל ההוצאות

  • אחוז פחת על רכישת ציוד במסלולי פיילוט 100%


ראה להלן את פירוט העדכונים בטבלה שפורסמה על ידי הרשות
לחצו כאן לשיחת יעוץ חינם#קרןהמופ #רשות_ההחדשנות #תאגיד_הזנק

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

© Sunrise Projects 

חברות בקבוצה:​

  • Facebook

יצירת קשר

מתחם WeWork ToHa

רחוב יגאל אלון 114

תל אביב


טלפון: 03-9009700
אימייל: info@sunrise.co.il

calendly

calendly.jpg