Image by Shai Pal

האיצו את פעילות המו״פ, השיווק, והניהול באמצעות מענקים ממשלתיים

 עוזרים לכם לגייס מימון ממשלתי

גראנטים בישראל אירופה וארה״ב 

מעל 20 שנה שאנו מסייעים לחברות בארץ ובחול לגייס מימון בכדי להשפיע ולקדם טכנולוגיות פורצות דרך.

החברה כוללת צוות מיומן, המגיע מעולמות טכנולוגיים שונים, בכך אנו ממקסמים סיכויי הצלחה וכן מפחיתים את המאמץ שכרוך בתהליך. 

כל חברה שעוסקת במו"פ יכולה וזכאית לקבל כספים

מתודולוגיה של הצלחה 

ליווי ותמיכה מלאה לאחר האישור

הכוונה וליווי מלא בתהליכים הנדרשים מטעם הקרן. התרעה במועדי הגשת הדוחות הכספיים והטכניים וסיוע בכתיבתם, סיוע בניצול מקסימאלי של המענק שאושר. 

ליווי צמוד עד לקבלת אישור

הכנה לקראת הביקורת מטעם קרן המענק, בהתאם לדרישות ולאמות המידה הרלוונטיות. בהמשך נעשה מעקב וליווי מלא לאורך הפגישות והתהליכים השונים עד קבלת האישור למענק

בנייה והכנה של בקשה אופטימאלית

גיבוש אסטרטגיית מענקים אופטימאלית וארוכת טווח ע"י פירוק התוכנית האפליקטיבית לפרויקטי פיתוח שונים ובחינת חלופות לערוצי המענקים המתאימים לכל פרויקט

אסטרטגיית מענקים לטווח ארוך

בנייה פרטנית של אסטרטגיה הכוללת בין הייתר גיבוש מבנה הבקשה  הגדרת החדשנות, התווית משימות פיתוח, הגדרת השוק והמודל העסקי וכן בנייה של תקציב המו"פ המתאים.

המספרים שלנו

יש לכם שאלות אלינו? אנחנו כאן בשבילכם. לחצו ליצירת קשר עם המומחים שלנו

גראנטים מגוונים למימון פעילותכם

EIC Accelerator

התוכנית האירופאית למימון חברות SME, בתוכנית זו ניתן לקבל מענקים של עד 2.5 מליון € והשקעה של עד 15 מליון €

ערוץ מענקים מהיר לחברות במשבר

המסלול נותן מענה לתעשיית ההיי-טק כתוצאה  מהמשבר הכלכלי שנוצר עקב מגפת הקורונה, הקריטריון העקרי להצטרפות למסלול הנו Short Runway של מתחת ל-12 חודשים

מסלול הזנק רשות החדשנות 

המסלול מיועד לתאגידים ישראליים בעלי חדשנות טכנולוגית.​​ המסלול מציעה מימון של תקציב מאושר של עד 15 מליון ₪ 

מסלול חדשנות דיגיטלית במגזר הציבורי

המסלול נועד לעודד פיתוח של מוצרים ותהליכים שייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות ניתן לקבל מימון בגובה 50% מסך תקציב מקסימלי של 4 מליון ₪.

כסף חכם- סיוע בשיווק מוצרים ושירותים לחו"ל

המסלול נועד לתמוך בפעילות שיווקית של חברות היי-טק. ניתן לקבל עד כ-500 אלף ₪ מענק, ועבור יצוא לשווקים מועדפים: הודו, סין ויפן, עד 1 מליון ₪ מענק. 

מסלול פילוטים - בריאות דיגיטלית 

המסלול תומך בתכניות פילוטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות השונים בישראל. 

חדשות