top of page
Image by Shai Pal

האיצו את פעילות המו״פ, השיווק, והניהול באמצעות מענקים ממשלתיים

 עוזרים לכם לגייס מימון ממשלתי

גראנטים בישראל אירופה וארה״ב 

מעל 20 שנה שאנו מסייעים לחברות בארץ ובחול לגייס מימון בכדי להשפיע ולקדם טכנולוגיות פורצות דרך.

החברה כוללת צוות מיומן, המגיע מעולמות טכנולוגיים שונים, בכך אנו ממקסמים סיכויי הצלחה וכן מפחיתים את המאמץ שכרוך בתהליך. 

כל חברה שעוסקת במו"פ יכולה וזכאית לקבל כספים

מתודולוגיה של הצלחה 

ליווי ותמיכה מלאה לאחר האישור

הכוונה וליווי מלא בתהליכים הנדרשים מטעם הקרן. התרעה במועדי הגשת הדוחות הכספיים והטכניים וסיוע בכתיבתם, סיוע בניצול מקסימאלי של המענק שאושר. 

ליווי צמוד עד לקבלת אישור

הכנה לקראת הביקורת מטעם קרן המענק, בהתאם לדרישות ולאמות המידה הרלוונטיות. בהמשך נעשה מעקב וליווי מלא לאורך הפגישות והתהליכים השונים עד קבלת האישור למענק

בנייה והכנה של בקשה אופטימאלית

גיבוש אסטרטגיית מענקים אופטימאלית וארוכת טווח ע"י פירוק התוכנית האפליקטיבית לפרויקטי פיתוח שונים ובחינת חלופות לערוצי המענקים המתאימים לכל פרויקט

אסטרטגיית מענקים לטווח ארוך

בנייה פרטנית של אסטרטגיה הכוללת בין הייתר גיבוש מבנה הבקשה  הגדרת החדשנות, התווית משימות פיתוח, הגדרת השוק והמודל העסקי וכן בנייה של תקציב המו"פ המתאים.

bottom of page