תוכניות הזנק


מיזמים הנמצאים בראשית דרכם מוזמנים לגייס כספים באמצעות התכניות המגוונות של רשות החדשנות (המדען הראשי לשעבר). מימון זה לעיתים רבות יכול להחליף מימון מצד משקיעים פרטיים ולאפשר בדיקת היתכנות של הרעיון / הפיתוח הטכנולוגי.

לאילו מסלולים ניתן לגשת?

תכנית חברות מתחילות

התכנית הוקמה לראשונה בשנת 2013 ומאפשרת לקבל את תמיכת רשות החדשנות (מדען הראשי) טרם השלמת גיוס הון מהשוק הפרטי – טרם הצגת יכולות מימון משלים (הסכום המשלים למענק).

מטרת התכנית היא לתמרץ משקיעים להשקיע בחברות בשלבי המו"פ הראשונים, תוך מזעור סיכונים ליזמים ולמשקיעים כאחד.

אישור המדען מהווה התחייבות למימון 50% מתקציב הפרויקט וכן מהווה תו איכות בגין פוטנציאל וייחודיות הטכנולוגיה המפותחת.

מרגע קבלת האישור עומדת בפני החברה תקופה של כחצי שנה להשלים גיוס ממשקיעים פרטיים, כאשר האישור שנתקבל מסייע לחברה להיות אטרקטיבית עבור המשקיעים ובכך לקצר את תהליך הגיוס.

כדאי להכיר:

 • גובה המענק יכול להגיע לכדי 5 מיליון ₪ לתקופה של עד שנתיים, דהיינו תקציב העומד על כ- 10 מיליון ₪!
 • התכנית ממנת הוצאות שלא ממומנות במסלולים האחרים, כדוגמת הוצאות שיווק
 • תהליך הבדיקה הינו קצר יותר לאור נחיצות האישור עבור החברה
 • בתכנית קיימים 3 תתי מסלולים: מסלול רגיל, מסלול בני מיעוטים ומסלול חרדים אשר מקנים 85% תמיכה
 • על מנת להיחשב כחברה מתחילה יש לעמוד במספר קריטריונים, כדוגמת גיל החברה, סך מכירות ועוד

תכנית החממות

תכנית החממות נועדה לקדם ולתמוך ביזמים הנמצאים בראשית דרכם והמעוניינים לקדם את החברה ואת הקונספט הטכנולוגיה באמצעות סיוע מטעם החממה הטכנולוגית ו כ "תחליף" לגיוס הון מהשוק הפרטי.

החממה מציעה תשתית שלמה לסיוע וקידום כלל פעילות החברה, החל מליווי מדעי לצורך קידום תהליכי המו"פ, ליווי עסקי צמוד, סיוע משפטי, משרדים ותמיכה אדמיניסטרטיבית, סיוע שיווקי ועוד. המטרה היא להביא את הרעיון הטכנולוגיה ואת החברה לכדי רמת בשלות שתאפשר גיוס משמעותי בשוק הפרטי עם סיום תקופת החממה.

כדאי להכיר:

 • בניגוד לשאר מסלולי הסיוע, המענק ניתן עבור Equity בחברה , כלומר החממה מהווה תחליף למשקיע ראשוני
 • המענק נע לרוב סביב 2 מיליון ש"ח לתקופה של עד שנתיים (כתלות בסוג הפרויקט ובחממה)
 • ישנם סוגים שונים של חממות, כתלות בתחום פעילות ומיקום, המשפיעים על גובה המענק
 • המענק מהווה מימון מלא, של 100% מהפרויקט (85% ממומן ע"י המדינה והיתר מטעם החממה)
 • ההגשה היא רב שלבית וכוללת: פניה לחממה, ביצוע Due Diligence ע"י החממה והגשת בקשה מסודרת למנהלת החממות (בהנחה שהחממה מביע עניין בכך)

תכנית תנופה

תכנית תנופה נועדה להביא רעיון טכנולוגי חדשני לכדי הוכחת היתכנות ומימוש טכנולוגי ועסקי ראשוני. התכנית מקדמת יזמים וחברות בראשית דרכן לשלב היתכנות שיאפשר להם להתניע תהליך גיוס הון פרטי.

התכנית ממנת פעילויות הנדרשות לצורך השלמת הוכחת היתכנות של הרעיון, הכוללת בין היתר בניית אב טיפוס ראשוני, בניית תכנית עסקית, רישומי פטנט ועוד.

גובה המענק עומד על 200 אלף ₪, הניתנים לרוב בשתי פעימות והמהווים עד כ- 85% מסך תקציב מאושר.

כדאי להכיר:

 • ניתן לגשת גם כיזם/יזמים פרטי/יים
 • המענק ניתן ללא Equity בחברה
 • התמיכה ניתנת בשלבי הקונספט הראשוניים מבלי להוכיח היתכנות לרעיון
 • כספי המענק אינם ממנים הוצאות שכר ותקורות, הם מיועדים בעיקר לקב"מ, יועצים, חומרים, הוצאות שיווק וכד'
 • הבקשות מחייבות תיאור של החדשנות הטכנולוגית ופוטנציאל הרעיון הנבדק בהתאם לאמות המידה של המדע"ר