שיתוף פעולה מול אקדמיה


כחלק מקידום פעילות המחקר והפיתוח במשק הישראלי, המדען הראשי מקדם רעיונות עוד בשלבי המחקר שלהם. 

על מנת לקדם פעילויות מו"פ עתירות ידע וסיכון מסוג זה, המדען הראשי מציע מגוון מסלולים הממנפים פעילות מחקרית באקדמיה ו/או במסגרת שיתוף פעולה מול אקדמיות ומוסדות המחקר. המטרה העיקרית היא לספק את התשתית ליצירת טכנולוגיה חדשה ופורצת דרך, כשבהמשך ניתנת למסחור .

חשוב להכיר כי מסלולים אלו פטורים מתשלום התמלוגים למדען הראשי ואי לכך מהווים מינוף פיננסי אטרקטיבי במיוחד.

ישנם מגוון מסלולים ולכל מסלול אמות מידה, תנאי מימון ומגבלות משלו. להלן תמצית המסלולים המובילים:

מגנט

 • יצירת איחוד בין חברות בתעשייה לקבוצות מחקר במסגרת חזון משותף
 • סיוע בפיתוח טכנולוגיות גנריות בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי
 • יצירת שיתוף פעולה וסינרגיה שהיה קשה לקיים בדרך אחרת
 • תמיכה כספית ארוכת הטווח
 • מחייב הענקת רישיון שימוש בידע המפותח ללא תמורה, עבור שאר חברי הקבוצה
 • תהליך הקמת מאגד הינו תהליך רב שלבי

מגנטון

 • עידוד העברת טכנולוגיות מהאקדמיה לתעשייה
 • שיתוף פעולה דואלי בין קבוצת מחקר מהאקדמיה לבין תאגיד תעשייתי
 • מימון פעילות הן בצד האקדמיה והן בצד החברה התעשייתית
 • קידום מסחור הידע הנצבר באקדמיה ובחינת פוטנציאל הטכנולוגיה
 • תמיכה של 66%

נופר

 • מימון פעילות מחקרית בצד האקדמיה
 • מענק של מאות אלפי שקלים (90% תמיכה)
 • נועד לבסס קשרי מסחור בין האקדמיה לתעשייה

קמין

 • עידוד מחקרים יישומיים באקדמיה
 • מימון פעילות מחקרית בצד האקדמיה בלבד
 • הבשלת המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות עניין מסחרי
 • שיעור תמיכה של עד 90%

מימד

 • קידום מחקר ופיתוח צבאי/ ביטחוני בעל יישומים דואליים כך שישרת גם את השוק האזרח
 • התכנית מנוהלת הן ע"י המדען הראשי והן ע"י מפא"ת
 • יכול לכלול שיתוף פעולה מול אקדמיה, אך לא מחייב
 • דגש רב על חדשנות טכנולוגית
 • שיעור תמיכה משתנה 50%-90%