הקרנות האוטונומיות


בארץ קיימות ארבע קרנות אוטונומיות פעילות, אשר הוקמו מתוקף שת"פ בין מדינות, כאשר כל מדינה מקצה סכום כסף מוגדר לטובת פעילות הקרן.

כפועל יוצא, לקרנות אלו וועדות ותקציבים ייעודיים משלהן, כאשר יתרונן הגדול הוא שהחברות הנתמכות על ידן אינן כפופות לחוק המו"פ ולפיכך, לא חלות עליהן מגבלות בנושא מכירת ידע, העברת ייצור וכו'.

בכל הקרנות שיעור המענק המקסימאלי עומד על 50% ומחייב בהחזר תמלוגים לקרן עם תחילת המכירות. המענקים מגיעים לרב לסכומים של כמיליון דולר בגין פרויקט מבוקש.

ההגשה לקרנות כוללת שת"פ בין חברה מהמדינה השותפה בקרן ואשר מביאה עמה יתרון לתהליך הפיתוח וכן לשיווק המוצר המשותף, וחברת פיתוח ישראלית התורמת גם היא את הידע והטכנולוגיה החדשנית.

קיימים שני מועדי הגשה כל שנה, כאשר לרב ההגשה לקרן תתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון מוגש תקציר מנהלים, ולאחר אישורו העקרוני מתבצעת ההגשה המלאה.

להלן פירוט הקרנות, כאשר חשוב לזכור! בכל אחת מהקרנות ניואנסים שונים, מגבלות ואופי שונה אשר חשוב להכירו טרם ההגשה, הן במטרה לשפר את אחוזי ההצלחה והן בכדי לא להיתקל בסוגיות משפטיות בתום התהליך אשר עלולות למנוע את הוצאתו לפועל.

 

BIRD Foundation

ישראל – ארה"ב

6

SIIRD

ישראל – סינגפר

5

KORIL

ישראל – קוריאה 

7

CIIRD

ישראל – קנדה 

4