משקיעים


כסף ממשקיעים תמיד צריך! זהו הדלק שמניע את הסטארט-אפ קדימה, מאפשר יציבות והתקדמות בתכניות עתידיות לצורך מימוש חזון החברה.  

כיזם אתה בוודאי יודע כי קיים קושי משמעותי לגייס הון ממשקיעים פרטיים ומקרנון הון סיכון, הן לאור ההיצע הגדול של הסטארט-אפים הקיימים בארץ ובעולם, והן לאור השונות הגבוהה שמאפיינת את המשקיעים עצמם, לצד כמות אדירה של פניות שהם מקבלים מידי יום. 

על מנת להתכונן למפגש מול משקיעים, להניע את הגלגלים הראשונים של המיזם ולייצר תשתית יציבה המצדיקה ומחזקת את חזון הסטארט- אפ, ניתן להיעזר במענקים ממשלתיים, ואיך ניתן לעשות זאת?

ראשית, חשוב לדעת ולהכיר אילו מסלולים יכולים להתאים לקידום ההשקעה, לדוגמא

מסלול תנופה הינו מסלול מצוין להוכחת היתכנות הרעיון טרם הפניה למשקיע, כאשר עם השלמתו, ניתן להציג את הקונספט המוכח, תוך חיזוק פוטנציאל הפרויקט והקטנת אי הוודאות בקרב המשקיע

מסלול החברות המתחילות הוא מסלול שתורם להצדקת כדאיות הפרויקט באמצעות הכרה מצד הגורם הממשלתי לצורך זירוז תהליך הגיוס, כל זאת תוך יצירת מחויבות לתמוך בפרויקט ומזעור הסיכון בצד המשקיע

מסלול החממות מהווה למעשה תחליף למשקיע עתידי בשלבי הפיתוח הראשוניים וכולל מגוון שירותים שניתנים מתוך החממה

ומסלולים תחרותיים יותר, יכולים להוות רוח גבית למינוף תכנית, שזו תעודד משקיעים קיימים ו/או חדשים להמשיך ולהשקיע בחברה. 

מגוון המסלולים הוא רחב ובכל אחד ואחד קיימים יתרונות אל מול משקיעים פוטנציאלים  

שנית , חשוב להכיר את גובה ההשקעה הרצוי ואסטרטגיית הגיוס

כיזם, ישנה חשיבות איזה סכומי כסף מגויסים ומתי. להחלטה זו יש השפעה על סיכויי ההצלחה של סגירת ההשקעה וכן על העקרונות שיוגדרו תחת הסכם ההשקעה הנחתם.

באותה מידה גם לתמריצים ולמענקים השונים יש חלק תורם להחלטה. כך לדוגמה, אם יזם יודע שברצונו לגייס 500 אלף דולר, הוא יכול לחלקם בתצורה שמחצית מהכסף יגויס ממשקיע פרטי ומחצית יגויס ממענק ייעודי.  לשם ביסוס אסטרטגיה זו, על היזם להכיר את אופציות המימון שעומדות בפניו.

חברה הנמצאת בשלבי פיתוח ראשנים לא תיפנה למשקיע המעוניין בהשקעה גבוהה ותיעזר במסלולים שתומכים בשלבי ה- Seed של המיזם. במקרה ההפוך, חברה שברצונה להשקיע סכום כסף ניכר בפיתוח ולגייס סכומים גבוהים, לא תיעזר במסלולי ה- Seed אלא תבחן מסלולים חלופיים כתלות במבנה ההוצאות שלה. 

הגדלת שווי והפחתת דילול היזמים

היתרון הגדול במענקים טמון בעובדה שהם ניתנים ללא Equity בחברה. נתון זה מאפשר ליזם לתכנן את אסטרטגית הגיוס שלו תוך מזעור דילול חלקו בחברה.

כך לדוגמא, כאשר נמצאים בשלבים ראשוניים בפיתוח, עלות ההשקעה ברמת ה- Equity צפויה להיות גבוה יותר לאור הסיכון הרב שלוקח על עצמו המשקיע. מנגד, כאשר החברה נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים יותר, שווי החברה עולה ומכאן שדילול היזם בגין אותו סכום השקעה פוחת.

היכולת להציג יכולות טכנולוגיות, להשלים יעדי פיתוח ולקדם את החברה לשווים גבוהים יותר מתאפשרת ע"י גיוס מענקים ממשלתיים. אלו מייצרים את ההון הנדרש לקידום התכנית אך אינם פוגעים ביזם ומאפשרים הגדלת שווי לקראת הגיוס הבא.

אנו נשמח לסייע בתכנון ושילוב המענקים כחלק אינטגראלי באסטרטגיית הגיוס שלך לעתיד, תוך שמירה והגנה על חלקך בחברה.

מהצד השני, נשמח לקשר אותך למספר מקורות מידע חיוניים למציאת משקיעים וקרנות הון סיכון: 

בהצלחה!