מענקים משלימים


כל חברה מקדמת את עצמה על פני מגוון תחומי פעילות ולא רק מחקר ופיתוח!

לשם כך קיימים מענקים והטבות מטעם מגוון גופים הפועלים תחת משרד הכלכלה, והמעודדים פעילות עסקית ושיווקית, השקעות וגידול בפריון המשק הישראלי.

מבין ההטבות המרובות ניתן למנות הטבות כספיות, הטבות מס והקלות בירוקרטיות לחברות ולמשקיעים. על כן, חשוב לדעת כי מלבד תמיכתה של הרשות הלאומית לחדשנות בפעילות המחקר של החברה, ייתכנו ההזדמנויות נוספות למימון ומינוף פעילות החברה קדימה.

מנהל סחר חוץ

מנהל סחר חוץ פועל מטעם משרד הכלכלה לקידום הפעילות וכושר התחרות של חברות ישראליות בשווקים בינלאומיים.

המנהל מציע מערך כלי סיוע לחברות ישראליות על מנת לחזק את פעילותן השיווקית ואת הנוכחות שלהן בעולם. מבין כלי הסיוע המובילים יש לציין:

 • תכנית כסף חכםנועדה לתמוך בפעילות שיווקית לצורך חדירה לשוק בינלאומי והשגת גידול משמעותי במכירות. התכנית מכסה עלויות לטובת פיתוח מערכי שיווק, פעילויות שיווק מקוון, כנסים ועוד.

הסיוע מגיע לכדי 50% מגובה ההוצאות המוכרות, עד כ-מיליון ₪ מענק, כתלות בשוק היעד.

למידע נוסף לחץ כאן

 • פרויקטים בינלאומיים תכנית זו נועדה לסייע לחברות ישראליות לענות על מכרזים ולגשת לפרויקטים בחו"ל. התכנית תומכת הן בפעילויות הנדרשות לבניית הצעה למכרזים והן בפעילויות של ביצוע סקר היתכנות.

הסיוע מגיע לכדי 50% מגובה ההוצאות המוכרות, עד ל-500 אלף ₪ בגין סקר היתכנות ועד ל-400 אלף ₪ בגין מענה על מכרז.

למידע נוסף לחץ כאן

 • מאגדי תשתית – התכנית נועדה לאפשר הקמה ותפעול של מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד, כך שיאפשר גידול משמעותי במכירות. תכנית זו פועלת בתצורה של גיבוש מאגד של לפחות חמש חברות ישראליות והיא מממנת את ההוצאות הנדרשות להקמה ותפעול המתקן.

הסיוע מגיע לכדי 50% מגובה ההוצאות המוכרות, עד כ-5מליון ₪ בשנה ראשונה, 3 מיליון ₪ בשנה שנייה וכ-2 מיליון ₪ בשנה שלישית.

חשוב לציין כי מידי שנה התכניות יכולות להשתנות ותנאי הסף מתעדכנים. אי לכך חשוב להתעדכן אל מול גוף מקצועי. 

חוק עידוד השקעות הון

חוק עידוד השקעות הון פועל למתן מענקים והטבות במטרה לעודד השקעות, לפתח את הפריפריה, להגדיל תעסוקה ולהגדיל את הפריון במשק.

החוק שם דגש על השקעות ופעילות באזורי פיתוח ועל שילוב אוכלוסיות מיעוטים בשוק התעסוקה.

החוק מפעיל מגוון הטבות ומענקים בתחומים מגוונים, החל מהטבות מס, העסקת עובדים, עידוד השקעות, גם בתחום של כלכלה ירוקה, הקמת מבנים ועוד. על מנת לעשות סדר בהיצע ההטבות, להלן ריכוז תמציתי של ההטבות המובילות מטעם החוק:

 • הטבות מס לחברות בפריפריה, חברות מו"פ ומפעל מועדף
 • מענקים להקמת מפעלים תעשייתיים ורכישת ציוד
 • הטבות על בנייה והשכרות מגורים
 • תמיכה ועידוד קליטה והעסקת עובדים, תוך דגש על מיעוטים ואוכלוסיות מיוחדות
 • עידוד קליטת עובדים באזורי עדיפות מענפי התעשייה, המחשוב, הסייבר וכד'.
 • סיוע בהפחתת פליטות גזי חממה, קידום השימוש בגז טבעי והתייעלות אנרגטית

הטבות נוספות

מלבד ההטבות שצוינו לעיל ישנו היצע רחב של הטבות מס ותמריצים הכדאיים לחברות ולמשקיעים. הכרה בחברה כחברת מו"פ, והעובדה שהיא נתמכת ע"י המדען הראשי, מייצרת דלת כניסה למגוון הטבות פיננסיות נוספות, אשר כדאיות למשקיעים. בין ההטבות שניתנות לחברה ניתן למצוא:

 • הטבות מס למשקיעים, דוגמת חוק האנג'ילים
 • הטבות לצרכי הנפקה בבורסה
 • ניכוי הוצאות מו"פ לצרכי מס 
 • הטבות ומענקים לחברות היושבות בירושלים
 • הטבות העסקת עובדים והטבות מס לתושבי חוץ 

 המדען הראשי מהווה גוף מוסמך ואבן דרך ראשונית לקבלת מגוון הטבות אלו.