מענקים בינלאומיים


זירת המענקים באפיק הרב-לאומי הינה זירה עשירה בהזדמנויות שיכולות להיות רלוונטיות עבור כל יזם.

מסלולים אלו נועדו לחזק את היכולת של חברות ישראליות לפרוץ לשוק העולמי ולנצל הזדמנויות אל מול שותפים אסטרטגיים.

תכניות רבות הוקמו במטרה לקדם טכנולוגיות ישראליות באמצעות תמיכה בסינרגיה טכנולוגית ועסקית בין שתי חברות ויותר.

המענקים יכולים להגיע לכדי מיליוני שקלים בגין פרויקט בודד, ללא כל נגיעה ב-Equity של החברות, כאשר בנוסף, החברות נהנות מביסוס קשרים עסקיים עם שותפים מחו"ל, חלוקת סיכונים, קיצור ה-Time to Market והסתייעות הדדית בידע, תשתיות ייצור ומשאבי שיווק של החברות.

מגוון המסלולים הינו רב ויש להכיר היטב את ההזדמנויות השונות ודרישות הרלוונטיות במטרה למקסם את סיכויי הזכייה. 

קווים מנחים לפרויקטי מו"פ בינלאומיים:

  • הפרויקטים המוגשים נדרשים להציג חדשנות טכנולוגית גבוהה
  • יש להציג את התרומה והערך המוסף שעתיד להיווצר מהפרויקט בשתי המדינות השותפות / במדינת היעד 
  • יש יתרון ברור לשותפות, הן ברמה הטכנולוגית והן ברמת יכולות הפיתוח והשיווק
  • קיומו של שיתוף פעולה בין חברות שאינן קשורות בקשרי בעלות
  • לרב על כל חברה השותפה בפרויקט בינלאומי, יש לקחת חלק בתהליך הפיתוח, כך שכל צד נדרש לפתח IP ולקחת סיכון בפרויקט