הרשות הלאומית לחדשנות (המדען הראשי)


במידה ואתה עומד בראש מיזם חדש, יש לך רעיון טכנולוגי פורץ דרך, ברצונך למנף פעילות מחקר ופיתוח בחברתך ו/או להשיג מימון נוסף עבור החברה, רשות החדשנות מהווה פתרון אטרקטיבי לצרכיך.     

הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) הינו הגוף המרכזי העוסק בתמיכה במו"פ הישראלי, ומטרתו לעודד יזמות טכנולוגית, לתמרץ פיתוח מוצרים חדשניים ולחזק שיתופי פעולה בתחומי המו"פ. הרשות לחדשנות מתמרצת ומעודדת מגוון רחב של פרויקטים באמצעות חלוקה של מעל ל 1.5 מיליארד ש"ח בשנה. היא עושה זאת ע"י מתן היצע רחב של תוכניות מימון, בהן היא לוקחת חלק מהסיכון, תחת תנאי מימון אטרקטיביים וללא דילול ברמת ה-Equity של החברה.

יתרונות תמיכת הרשות לחדשנות (המדען הראשי):

 • מענקים ניתנים ללא Equity  וללא דילול היזמים בחברה
 • מקור מימון נגיש המבטיח מימון רב לאורך שנים
 • קבלת המענק מהווה תו איכות, ומקלה על תהליכי גיוסי הון בהמשך הדרך
 • סכום מענק גבוה, כמיליוני שקלים כל שנה, אך במינימום התערבות בניהול השוטף של התכנית
 • מגוון הזדמניות ותכניות מימון המתאימות לשלבי החיים השונים של המיזם
 • קבלת מענק מהווה תשתית ליצירת שיתופי פעולה עתידיים
 • השתתפות בסיכונים, החזר מענק נעשה רק במידת הצלחת מסחור הטכנולוגיה

מה צריך לדעת

 • הבקשות מדורגות בהתאם לארבע קריטריונים עיקריים: היבט טכנולוגי ובראשו מידת החדשנות, היבט עסקייכולות החברה ומידת בהירות הבקשה ושלמות הנתונים
 • איכות הבקשה ורמת עמידתה באמות המידה השונות, משפיעה ישירות על אישור הבקשה ועל גובה המענק שתקבל החברה
 • תמיכת הרשות לחדשנות מחייבת את החברה לקיים את חוק המו"פ ועל כן יש לבסס את הבקשה למענק תחת מגבלותיו האפשריות
 • ניתן לעשות אקזיט גם אם לוקחים מענקים מטעם הרשות לחדשנות (המדען הראשי)
 • הרשות לחדשנות (מדען הראשי) משתתפת בסיכונים, כאשר המענק מוחזר בתצורת תמלוגים רק במידה של מסחור הטכנולוגיה בה תמך
 • יש להכיר את נהלי הרשות, הזירות החדשות ומסלולים חדשים שהיא משיקה ולעבוד באופן מסודר על מנת להבטיח ניצול מלא של המענק שניתן לחברה
 • קבלת מענק אינה שוללת מהחברה זכויות לקבלת תמריצים נוספים
 • יש להכיר את מגוון המסלולים הקיימים על מנת לבחור את המסלול בו סיכויי ההצלחה הינם הגבוהים ביותר